ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Обява за провеждане на подбор за длъжността “Образователен медиатор” за учебната 2020/2021 година

Автобиография по образец – образователен медиатор Заявление за участие в подбор по образец – образователен медиатор ПРОЦЕДУРА за провеждане на подбор за длъжността „Образователен медиатор“ по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен…

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСНИТЕ СТАИ ЗА 15 септември 2020 г.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСНИТЕ СТАИ ЗА  15 септември 2020 г.

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА – 11:00  ЧАСА В ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО  САМО ЗА VIII-и КЛАС РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСНИТЕ СТАИ ЗА  15 септември 2020 г.   Паралелки Класни ръководители Класни стаи начален   час 11:40 VIIIA Богдана Радева 402 VIIIБ Виолета Съева 403…

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

Начало: 18.00 часа в Актова зала 8.09.2020            8а – Банково дело                                 8б – Бизнес администрация      9.09.2020            8в – Програмно осигуряване – НЕ                                8г – Програмно осигуряване – АЕ 10.09.2020            8д – Електронна търговия                                8е – Икономическо…

Онлайн отчетна среща на Втора мобилност

На 29.06.2020 г. – Онлайн се състоя отчетна среща на Втора мобилност по Проект 2019-1-BG01-KA102-061493 29.06.2020 г. –  по Проект 2019-1-BG01-KA102-061493 “Образование и практики в съвременна бизнес среда за придобиване на ключовите умения и компетенции на 21 век” Програма „Еразъм…

ГРАФИК ИЗПИТИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

 № Изпит по:  Дата  Час Място на провеждане- кабинет 1. Философия Математика 01.07.2020 1000 402 2. УП Компютърна графика и презентация Чужд език по професията – английски език   03.07.2020   1000   402 3. УП База от данни Право Предприемачество…

Връчване на дипломи на Випуск`2020

Уважаеми зрелостници, Тържественото връчване на дипломите за средно образование ще се проведе на 26 юни 2020 година в Актовата зала на ПГИ “Д-р Иван Богоров”, по следния график: от 10:00 часа – ХІІ а и ХІІ б клас; от 11:30…