ПГИ "Д-р Иван Богоров"

„Сподели книга, сподели знание“

В Националната седмица на четенето се проведе съвместен урок с ученици от ПГИ „Д-р Иван Богоров“ и ОУ „Антон Страшимиров“ на тема „Сподели книга, сподели знание“. Учениците проведоха вълнуваща среща с творчеството на Иван Вазов. Седмокласниците споделиха впечатленията си от…

„Национална седмица на четенето“

На 11.12. се проведе творческа среща с журналистката Наталия Бояджиева, бивш учител по български език и литература в ПГИ „Д-р Иван Богоров“. С изискания си стил и със завладяващата си реч тя грабна вниманието на десетокласниците с книгата „Светлина от…

Първа мобилност на ПГИ по ERASMUS+

Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“  осъществи първа мобилност по Проект 2019-1-BG01-KA102-061493  – “Образование и практики в съвременна бизнес среда за придобиване на ключовите умения и компетенции на 21 век”. Програма „Еразъм +“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“,…

Спечелена стипендия на фондация „Буров“

Стипендията е присъдена е на Димитър Недялков Димитров от 12 а клас, специалност „Банково дело“ за отличен успех през всичките години на обучение, участие в извънкласни форми на професионална подготовка, получени награди и отличия на национални конкурси, участие в стажове…

МОЯТА КАРИЕРА. УСПЕШНО НАЧАЛО.

МОЯТА КАРИЕРА. УСПЕШНО НАЧАЛО.

Програма за кариерно ориентиране за учениците на ПГИ „Д-р Иван Богоров” Уникална по рода си целогодишна програма за кариерно ориентиране на ученици в гимназиален курс на обучение и предлагаща съвременен подход по темата за  избор на професия и реализация на…

Международен ден на толерантността

На 15.11.2019г. беше отбелязан Международният ден на толерантността. С резолюция 51/95 от 12.12 1996 г. Общото събрание на ООН обявява 16.11 международен ден на толерантността като следствие от приетата от ЮНЕСКО- Декларация за принципите на толерантността.Учениците на ПГИ отбелязаха деня…

МЕНИЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН

Станислава Добрева:  „Бях силно впечатлена от големите мащаби на фирмата, в която ме приеха. За поредна година си давам сметка, че  във Варна има голямо развитие. Ако до преди година-две съм искала да напусна страната или поне да се установя…

Oткрит урок по английски език

На 07.11.2019г. в  ПГИ „Д-р Иван Богоров” бе проведен открит урок по английски език – преподавател Ивелина Чучаркова. Една от основните цели на урока бе представяне на съвременни технологии с обучителна цел – демонстриране на наученото от структуриран образователен курс…