ПГИ "Д-р Иван Богоров"

„Мениджър за един ден“

„Мениджър за един ден“

В рамките на „Мениджър за един ден“ утвърдени специалисти от бизнеса, услугите, институциите и неправителствения сектор отварят вратите на своите организации за високо мотивирани ученици и студенти и споделят своя опит с младите хора. “Мениджър за един ден” е една…

Страница 1 от 11