ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Покана за участие в едно забавно и много полезно обучение по проект „ТИ ПОМНИШ“

ПГИ „Д-р Иван Богоров“ е партньор на сдружение „Образование и Знание“ по проект „ТИ ПОМНИШ“ към дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ на Община Варна.

Уважаеми ученици на ПГИ “Д-р Иван Богоров”, имаме удоволствието да Ви поканим да станете част от едно забавно и полезно обучение за да направите Вашето лято трамплин за бъдещите Ви резултати.

Целта на проекта е да се обучат 32 младежи на мнемотехниките за визуално учене, което да улесни значително процеса на задържане на по-голям обем от информация в дълготрайната памет и да постигат по-добри резултати на своите изпити.

Проблема, който засяга проекта, се корени в материалите с висока степен на трудност, чието заучаване изисква многократно прочитане и в големия обем информация, която младежите е необходимо да усвоят и запомнят за кратко време.

Мозъкът има определен кпацитет за задържане на информацията и съхранява данните за много кратък период от време – седмици. Това на практика означава многократно прочитане на материала с цел „наизустяване”, а така получени знанията отиват в краткотрайната памет.

Ако имате нужда да запомняте голямо количество информация за кратко време, то техниките за подобряване на паметта ще улеснят значително този процес.

Курсът е подходящ за хора, чиято дейност предполага изучаване на нова информация.

В програмата ще бъде застъпено:

  • Как функционира паметта и как да прехвърляте нужната информация в дълготрайната памет /теоретична част/.
  • Конкретни теми /практическа част/
  • Сложни термини
  • Литературен текст
  • Научен текст
  • Цифрови данни
  • Дати
  • Лични имена
  • Фотографска памет
  • Мисловни карти За показно в практическата част на курса ще запомните периодичната таблица в рамките на 10 мин. както и всички държави и столици от Европа.

Обучението е напълно безплатно и необвързва участниците със задължения.

Обучението по проекта ще се проведе в периода между 01.06.2015-15.09.2015 и ще се състои от 4 последователни групи от 8 човека.

Програма и график за провеждане на обученията

При желание за участие се обърнете към Кремена Харизанова – ПДАСД на ПГИ “Д-р Иван Богоров”.