ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Традиционно изложение на учебните предприятия на ученици от единадесети и дванадесети клас


На 17.04.2015 г. в Актовата зала на ПГИ „Д-р Иван Богоров“ се проведе традиционното изложение на учебните предприятия на ученици от единадесети и дванадесети клас. В изложението взеха участие девет учебни предприятия между, които – банки, застрахователни дружества, туристическа фирма, фирми за търговия със сребърна бижутерия, парфюмерия и козметика, безалкохолни напитки и вода, увеселителен център.

Всяко учебно предприятие разполагаше с щанд, на който предлагаше своите продукти. Комисия оцени техните компетентности за обслужване на клиенти, аранжировка на щанд, презентация, изработени рекламни материали и класира на:

първо място – УТП „Алгара“ ООД,

второ място – УТБ „Одесос банк“ АД

трето място – УТП „Мулти дейт“ ООД.

Изложението има за цел учениците да представят пред своите съученици, учители и ръководство на гимназията, готовността им да създават и ръководят свои фирми в реалния бизнес.