ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ЕРАЗЪМ+ първа мобилност през м.април 2015 г

 

Интервю за медиите в Стопанската камара във Фермо
YouTube Preview Image
Италианска класика и български фолклор – Александър ги направи съвместими!
YouTube Preview Image

 

Александър огласи историческия център на Фермо с прекрасна българска народна песен
YouTube Preview Image