ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ВСУ – стипендии за завършили през учебната 2014/2015 година

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър” обявява възможност за 20 бъдещи студенти да започнат обучението си в избрана от тях специалност със стипендия, която покрива 100 % от годишната такса за  обучение в първи курс.
За стипендията по програмата „Аз ще уча и ще успея в България” на ВСУ  може да кандидатства всеки, който завършва средното си образование в  България през учебната 2014/2015 година с отличен успех от курса на  обучение (включително първия учебен срок на 12. клас). Подробните  условия за кандидатстване са публикувани на адрес: http://stipendiya.vfu.bg/