ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Полезна информация за зрелостниците

Тази информация е полезна за зрелостници, които ще ползват административната услуга “Издаване на удостоверение Apostille на образователни и удостоверителни документи, издавани от институциите в системата на народната просвета”.

Считано от 25.03.2015 г., МОН е въвело нови канали, които позволяват заявяване и изпращане на документи за всички административни услуги чрез лицензиран пощенски оператор. По този начин потребителите ще могат да заявяват и получават съответната административна услуга, както на място в МОН, така и по пощата. Образците на заявления, както и подробна информация са публикувани на интернет страницата на министерството в раздел Административни услуги.