ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Важно за зрелостниците!

Зрелостниците имат възможност да се запознаят с  изпитните резултати и изпитните работи в срок от 16.06.2015 до 18.06.2015 г. включително в стаята на помощник-директорите по УД.

Зрелостниците имат право да се запознаят лично с индивидуалните си оценки от протоколите с изпитните резултати и с изпитните си работи, след подаване на заявление и представяне на документ за самоличност (лична карта, паспорт или свидетелство за правоуправление), в присъствието на Мария Филипова – помощник-директор УД.