ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Работно време на комисиите по приема

 Прием след VII клас

Работно време на комисията:

8:00 ч. – 18:00 ч.   (без събота и неделя)   

12:30 ч. – 13:00 ч. – почивка

26.06.2015 г. – 30.06.2015 г. – записване на приетите ученици на първи етап на  класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на  класиране (в ПГИ „Д-р Иван Богоров“)

06.07.2015 г. – 08.07.2015 г. – записване на приетите ученици на втори етап на класиране (в ПГИ „Д-р Иван Богоров“)

17.07.2015 г. – 20.07.2015 г. – записване на приетите ученици на трети етап на класиране (в ПГИ „Д-р Иван Богоров“);

Документи за записване:

  • Удостоверение за завършен седми клас;
  • Медицинско удостоверение /с текст, че ученикът може да учи в професионална гимназия/;
  • Удостоверение за преместване;
  • Служебна бележка с резултатите от изпитите.
РОДИТЕЛСКА СРЕЩА – 16.07.2015 г. от 18:30 часа

Прием след VIII клас

Работно време на комисията:

8:00 ч. – 18:00 ч. (без събота и неделя)   

12:30 ч. – 13:00 ч. – почивка  

Всички дейности се извършват в сградата на гимназията!

02-06.07.2015 г. – приемане на документи за участие в първи етап на класиране

08.07.2015 г. – записване на приетите ученици на първи етап на класиране

10.07.2015 г. – приемане на документи за участие на втори етап на класиране

15.07.2015 г. – записване на приетите ученици на втори етап на класиране

20.07.2015 г. – приемане на документи за участие в трети етап на класиране

22.07.2015 г. – записване на приетите ученици на трети етап на класиране

 

За контакти:

Варна ж.к.”Младост-2″ ул.”Иван Церов” тел: 052/747 830, 501 006

E-MAIL: [email protected]

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА – 16.07.2015 г. от 18.30 часа

Необходими документи:

За кандидатстване:

  • Заявление /по образец/;
  • Оригинал и копие на свидетелството за основно образование

За записване:

  • Заявление /по образец/;
  • Свидетелство за основно образование – оригинал;
  • Медицинско удостоверение от личния лекар / с текст, че ученикът може да учи в професионална гимназия;
  • Удостоверение за преместване