ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Информация за обученията по проект “Ти Помниш”

Обученията по проект “Ти Помниш” към дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” ще стартира на 06.07.2015 г.  (понеделник) от 10:00 ч. до 11:30 ч.

Адрес на провеждане:
гр.Варна, ул. “Йоан Екзарх”3, ет.2