ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Откриване на учебната 2017/2018 година

Уважаеми ученици и родители,

Тържественото откриване на новата учебна  2017/2018 година ще се състои на 15 септември 2017 г. /петък/ от 09:00 часа в двора на гимназията.

Всички ученици да се явят в 08:45 часа с  училищна униформа.

Организацията на учебното време ще бъде на срокове:

І срок – І учебна смяна от 07:30 часа за VІІІ – ХІ клас

                 ІІ учебна смяна от 13:30 часа за ХІІ клас