ПГИ "Д-р Иван Богоров"

XV ОБЩИНСКИ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „МОЯТА БЪЛГАРИЯ” ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ХУДОЖЕСТВЕНО СЛОВО И ХУДОЖЕСТВЕНА ФОТОГРАФИЯ, ВАРНА 2016 Г.

ОБЩИНА ВАРНА

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ОМПЛЕКС – ВАРНА

ОБЯВЯВАТ

XV ОБЩИНСКИ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС “МОЯТА БЪЛГАРИЯ” ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ХУДОЖЕСТВЕНО СЛОВО И ХУДОЖЕСТВЕНА ФОТОГРАФИЯ, ВАРНА 2016 Г.

СТАТУТ

Общинският конкурс “Моята България” се организира от Община Варна и Общински детски комплекс и е посветен на Националния празник на България – Трети март. Конкурсът е част от събитията, включени в общинската програма “Варна-Европейска младежка столица-2017 г.”

Цел: Повишаване интереса на учениците към литературното творчество на българските поети и писатели и интерпретиране на техни произведения. Възприемане на литературата като ценност, като постижение на човешката мисъл и изпитване на потребност от общуване с нея. Изграждане на естетическо отношение към българската литература и нагласа за възприемане и осмисляне на нейната национална самобитност, художествен усет и вкус.

Чрез художественото слово и фотографиите на децата да се разкрие красотата на България с нейната природа, бит и култура и да се възпита любов към “всичко българско и родно”.

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ:

1. Конкурсът се провежда в два раздела- “Художествено слово” и “Фотография”.

2. В конкурса имат право да участват ученици от Община Варна, както следва:

Раздел “Художествено слово” – І до XII клас

Раздел “Фотография” – IIІ до XII клас

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В РАЗДЕЛ “ХУДОЖЕСТВЕНО СЛОВО”.

1. Конкурсът се провежда в две категории:

• Първа категория – училища

• Втора категория – извънучилищни организации и институции (ОДК, читалища, школи, формации и др.)

2. Учениците изпълняват само едно произведение или композиция по свой избор от българската поезия, проза или драматургия.

3. Участниците се разделят на следните възрастови групи:

• I – IV клас – Първа възрастова група за индивидуални изпълнения

• I – IV клас – Първа възрастова група за групови изпълнения

• V – VIII клас – Втора възрастова група за индивидуални изпълнения

• V – VIII клас – Втора възрастова група за групови изпълнения

• IX – XII клас – Трета възрастова група за индивидуални изпълнения

• IX – XII клас – Трета възрастова група за групови изпълнения

4. Времетраене на изпълненията:

• Първа възрастова група до 3 минути;

• Втора възрастова група до 4 минути;

• Трета възрастова група до 6 минути;

• Групови изпълнения до 10 минути. Допуска се само по едно групово изпълнение от възрастова група.

5. Участниците подават заявка по образец и я изпращат на електронна поща: [email protected]

6. Краен срок за подаване на заявките – 15 февруари 2016 г.

7. Конкурсна програма:

• На 27.02.2016 г. в Концертна зала на Младежкия дом се явяват учениците от Първа категория – училища, по предварително изнесен график.

• На 28.02.2016 г. в Концертна зала на Младежкия дом се явяват учениците от Втора категория – извънучилищни организации и институции (ОДК, читалища, школи, формации и др.) по предварително изнесен график.

  1. Изпълненията на участниците ще бъдат оценявани от жури от специалисти по предварително изнесени критерии.

III. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В РАЗДЕЛ ХУДОЖЕСТВЕНА ФОТОГРАФИЯ.

1. Участниците се разделят на следните възрастови групи:

• III – V клас – Първа възрастова група;

• VI – VІІІ клас – Втора възрастова група;

• IX – ХІІ клас – Трета възрастова група.

2. Участниците в конкурса могат да изпращат само авторски фотографии. Организаторите приемат изпращането на творбите като декларация за авторство от страна на участниците. Не се допускат фотографии участвали в предишни издания на конкурса. Фотографиите трябва да са заснети през последните 2 години. В конкурса могат да участват както цветни, така и черно-бели фотографии.

3. Всеки автор може да участва в конкурса с до три фотографии по темата.

4. Технически изисквания към фотографиите:

Приемат се само дигитални фотографии в JPEG формат, минимум 2000 пиксела по дългата страна и размер на файла не по – голям от 5MB. Името на файла трябва да бъде заглавието на творбата. Например: morska_gradina.jpg. Допуска се минимална обработка на фотографиите като: корекция на яркост, контраст, рязкост и прекадриране. Не се допуска добавянето на рамки, подписи и водни знаци върху изображението.

5. Всяка фотография трябва да е придружена от следната информация: Наименование на творбата, трите имена на участника, възрастова група, клас, училище или извънучилищна организация, е-mail на участника и телефон за връзка. До участие в конкурса няма да бъдат допускани фотографии, изпратени с непълна информация или такива, които не отговарят на техническите изисквания посочени в т. 4.

6. Организаторите имат право да публикуват творбите във връзка с популяризиране на конкурса на хартия или в електронен формат в сайта на Общински детски комплекс, да бъдат включени в изложба, с която ще завърши конкурса, както и да бъдат използвани за благотворителни цели.

7. Критерии за класиране: Техническо изпълнение; Композиционно решение; Художествена стойност.

8. Творбите ще бъдат оценени от жури от изявени професионални фотографи.

9. Краен срок за изпращане на фотографиите: 15.02.2016г. на е-mail адрес: [email protected]

10. Класираните творби ще бъдат експонирани в изложба в деня на награждаването.

IV. НАГРАДИ:

Ще бъдат връчени Специална награда на Кмета на гр. Варна, първа, втора, трета награда и поощрителни награди във всеки раздел, категория и възрастова група. Всички участници ще получат грамоти за участие.

Протоколът на журито в двата раздела ще бъде публикуван на 29.02.2016 г. в сайта на ОДК-Варна www.odk-varna.com

Тържественото награждаване на лауреатите ще се проведе на Националния празник на България – 3 март 2016 г. от 14:30 часа в зала “Европа”на Фестивален и конгресен център – Варна.

Общински детски комплекс-Варна

Маргарита Шишкова за раздел “Художествено слово; тел.: 0878362041, [email protected]

Надежда Шипкова за раздел “Художествена фотография”; тел. 0878362042 [email protected]

МОНКА НИКОЛОВА

Директор на Общински детски комплекс Варна