ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Национално състезание „Открий в ИУ- Варна….”

B:@89 На 25.03.2016 г. в Аулата на Икономически университет – Варна се проведе националното състезание „Открий в ИУ-Варна…”. Организатори са Икономически университет – Клуб „Финанси” и Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров”. В него се включиха 177 ученици, от които 91 от Варна и 86 от градовете Бургас, Силистра, В. Търново, Стара Загора, Добрич, Първомай, Враца и Русе. Отборите се сформираха на случаен принцип. Те трябваше да преминат през три междинни мисии и достигналите до финала да разрешат казус, който защитиха пред комисия.

От ПГИ „Д-р Иван Богоров” участваха 76 ученици от 11 и 12 клас.

DSC_0169  DSC_7697

Всички те    се представиха достойно. Доказателство за това е, че от 86 ученици, достигнали до финала, 37 са от гимназията. Първи се класира отборът на Александър Георгиев, Анета Атанасова /от ПГИ „Д-р Иван Богоров”/и Николай Янков от Враца. Те получиха сертификат за отлична оценка, която им дава възможност за вход в университета в избрана от тях специалност. Второто място е за Таня Трушева от ПГИ „Д-р Иван Богоров“, Мартина Димова от ПГСУАУ „Атанас Буров“ и Косара Ненова – ПГСУАУ „Атанас Буров“. Трето място за Ивелина Иванова – Търговска гимназия – Бургас, Виктория Александрова – ПГИ „Д-р Иван Богоров“ и Елица Руменова Низамова – I ЕГ Варна. Те също получиха сертификати за вход в университета.B:@89

Специалната награда на ПГИ „Д-р Иван Богоров” се присъди на Милена Митева, Тихомира Пенева и Диян Пенев от същата гимназия.

Всички участници получиха благодарствени писма и сертификати от клуб „Финанси”.

По време на състезанието с отпадналите отбори се проведе обучение „Работа в екип”. Учителите имаха среща с проф. д-р Евгени Станимиров, който ги запозна с обучението в университета и възможностите, които се предлагат на студентите по различни проекти.

WP Google Maps Error

In order for your map to display, please make sure you insert your Google Maps JavaScript API key in the Maps->Settings->Advanced tab.