ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Национално състезание „Открий в ИУ- Варна….”

B:@89 На 25.03.2016 г. в Аулата на Икономически университет – Варна се проведе националното състезание „Открий в ИУ-Варна…”. Организатори са Икономически университет – Клуб „Финанси” и Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров”. В него се включиха 177 ученици, от които 91 от Варна и 86 от градовете Бургас, Силистра, В. Търново, Стара Загора, Добрич, Първомай, Враца и Русе. Отборите се сформираха на случаен принцип. Те трябваше да преминат през три междинни мисии и достигналите до финала да разрешат казус, който защитиха пред комисия.

От ПГИ „Д-р Иван Богоров” участваха 76 ученици от 11 и 12 клас.

DSC_0169  DSC_7697

Всички те    се представиха достойно. Доказателство за това е, че от 86 ученици, достигнали до финала, 37 са от гимназията. Първи се класира отборът на Александър Георгиев, Анета Атанасова /от ПГИ „Д-р Иван Богоров”/и Николай Янков от Враца. Те получиха сертификат за отлична оценка, която им дава възможност за вход в университета в избрана от тях специалност. Второто място е за Таня Трушева от ПГИ „Д-р Иван Богоров“, Мартина Димова от ПГСУАУ „Атанас Буров“ и Косара Ненова – ПГСУАУ „Атанас Буров“. Трето място за Ивелина Иванова – Търговска гимназия – Бургас, Виктория Александрова – ПГИ „Д-р Иван Богоров“ и Елица Руменова Низамова – I ЕГ Варна. Те също получиха сертификати за вход в университета.B:@89

Специалната награда на ПГИ „Д-р Иван Богоров” се присъди на Милена Митева, Тихомира Пенева и Диян Пенев от същата гимназия.

Всички участници получиха благодарствени писма и сертификати от клуб „Финанси”.

По време на състезанието с отпадналите отбори се проведе обучение „Работа в екип”. Учителите имаха среща с проф. д-р Евгени Станимиров, който ги запозна с обучението в университета и възможностите, които се предлагат на студентите по различни проекти.