ПГИ "Д-р Иван Богоров"

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че от 01.08.2016 г. влиза в сила Закона за предучилищното и училищно образование, според който училищната униформа е задължителна. Моля да имате предвид, че от 15.09.2016 г. в сградата на училището няма да бъдат допускани ученици без униформа.

До 20.07.2016 г. можете да заявите във фирмата необходимите елементи на униформата. Телефонът и адресът са качени в сайта на гимназията http://pgi-varna.com/?page_id=1508.