ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Подбор на ученици за включване в целевата група по проект „Мобилност без граници – професионални умения чрез опит“

На вниманието на всички ученици от XII и XI клас, обучаващи се в специалности „Бизнес администрация”, „Банково дело”, „Застрахователно и осигурително дело”, „Електронна търговия”, „Икономическо информационно осигуряване”, „Оперативно счетоводство”

Започва Процедура за подбор на ученици за включване в целевата група по Проект  „Мобилност без граници – професионални умения чрез опит“  по програма “Еразъм +”, който предвижда 14-дневна практика на  ученици в реална работна среда във Великобритания.

За повече информация тук.