ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Иновации в банковата дейност

img_20161123_120724    img_20161123_130824     img_20161123_121144

  Това бе темата на урока в 12 а клас, проведен на 23.11.2016 г.,  съвместно с представители на УниКредит Булбанк – първата дейност от  споразумението за сътрудничество. Даниела Попниколова – Директор на филиал Варна Владислав Варненчик, и Анжела Дзеронян – специалист Оперативно планиране, представиха пред учениците изградения офис на бъдещето, най-новите канали за реализация на банковите услуги, както и възможностите за мобилно и Интернет банкиране. Презентира се обликът на най-иновативна банка в България и възможностите, които тя предлага за стаж на младите хора.

Всички ученици получиха рекламни подаръци от УниКредит Булбанк.

img_20161123_120736 img_20161123_131333