ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Олимпиада по счетоводство

На 29.10.2016 г., се проведе първата по рода си Олимпиада по счетоводство, организирана от катедра “Счетоводна отчетност” към Икономически университет – Варна. Мероприятието бе тържествено открито от проф. д-р Евгени Станимиров, заместник-ректор по учебна дейност и акредитация. Приветствие към участниците отправи и ръководството на катедра “Счетоводна отчетност” – доц. д-р Слави Генов, ръководител катедра, и доц.д-р Венелин Георгиев.       В олимпиадата взеха участие 146 ученици от 11 и 12 клас от над дванадесет икономически и търговски гимназии от цялата страна. От нашето училище участваха 26 ученика ,които представиха достойно гимназията.

За постигнати отлични резултати ,дванадесет от тях бяха приети в избрана от тях специалност   ,,Счетоводство и одит“ или ,,Счетоводство и финанси“.

Това са учениците от:

-12 г клас –

Елеонора Красимирова Петкова                         Николета Димитрова Атанасова

Адриана Йорданова Белчева                               Тихомира Диянова Пенева

Цветелина Иванова Николова                             Ралица Иванова Георгиева

-12 а клас-Виктория Кирилова Иванова

с ръководител г-жа Наталия Пачева

-11 г клас;   –

Десислава Георгиева Тодорова                             Ивалин Димитров Люцканов

с ръкововодител г-жа Сийка Хачикян

– 11 б клас –

Калина Мирославова Иванова                             Симеон Георгиев Димитров

Азизе Фахри Азис

с ръководител г-жа Румянка Неделчева

Освен състезанието, за учениците бяха организирани различни изненади и мероприятия. Участниците имаха възможност да разгледат новата Аула на Икономически университет – Варна, обновените библиотека и Спортен комплекс. За учителите беше организирана среща с ръководството на катедрата, в която се дискутираха редица проблеми в обучението и реализацията на младите в счетоводната професия.
iu-varna