ПГИ "Д-р Иван Богоров"

УЧИЛИЩНО СЪСТЕЗАНИЕ ”ИНИЦИАТИВНОСТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”

На 07.12.2016 г. се проведе традиционното училищно състезание” Инициативност и предприемачество”. Целта на състезанието е да се развиват предприемаческите умения на учениците и да се повишава мотивацията им за пълноценно усвояване на учебния материал и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното начало и екипната работа.

В състезанието участваха ученици от 10 и 11 клас, разпределени в шест отбора, които  работеха по казуса ” Как ще изкарам пари, ако разполагам с 10 лв. и 10 дни”.

В идеите  за бизнеса бяха включени само разрешени от закона дейности. С помощта на икономическите си знания, те представиха своите програми за реализация на бизнес плановете си по дни. Направиха  анализ на силните и слабите страни, на възможностите и заплахите. Представиха своите продуктови, ценови, рекламни и пласментни политики, анализираха своите приходи, представиха своята идея с презентация.

Екипите бяха оценени от комисия в състав – председател г-жа Цветелина Грозева и членове – Ивелина Иванова, Деан Василев.

На първо място са Александра – 11а, Александър  -11а, Симона -11а, Чавдар – 11а   с идеята за фирма „Easy Start” за намиране на работа и квартира на чуждестранни студенти. Отборът бе подкрепен от студента от ТУ – Макджоуел Джуниър – Нигерия и от Мин Дуй Данг – Германия – студент в Медицински университет.

На второ място са Жаклин -11б, Мартин – 11б, Калина – 11б, Дарина – 11б.  Идеята им бе фирма за ръчно изработени картички с пейзажи.

На трето място са Александрина – 10д, Александър – 10д, Ивайло– 10д, Томислав – 10д  с фирма „Зимна приказка“ , предлагаща ръчно приготвени от печено тесто коледни играчки.

Грамота за участие получиха :

  • Ивалин – 11г, Тереза – 11г, Димитър – 11г, Йоанна – 11г;
  • Деница – 10в, Памела – 10в, Станимир – 10в, Надежда – 10в;
  • Десислава – 10г, Деница – 10г, Яна – 10г.

 

Екипите бяха подкрепяни и аплудирани от представители на своите класове. Осъществи се дебат, който позволи на учениците да се включат активно в защита на своя отбор.