ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Николета Малчева: Защо да остана във Варна?

Николета Малчева от ІХ е клас, Професионална гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров” участва с есе на тема “Защо да остана във Варна?” в Конкурса на Медийна група „Черно море“.