ПГИ "Д-р Иван Богоров"

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Уважаеми родители,

Каним Ви на родителска среща, която ще се проведе на:

  • 27.03.2019 г. (сряда) от 18:30 часа за Х и ХІ клас;
  • 28.03.2019 г. (четвъртък) от 18:30 часа за  VІІІ и ІХ клас.

Р А З П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 на класните стаи за 28.03.2019 г. (четвъртък)

клас класен ръководител кабинет
VІІІ а Наталия Пачева 201
VІІІ б Юлиана Неделчева 202
VІІІ в Диана Велева 203
VІІІ г Светлана Галактионова 204
VІІІ д Недялка Христова 205
VІІІ е Деан Василев 311
     
ІХ а   Ванина Иванова 308
ІХ б   Стойна Илиева 402
ІХ в   Йорданка Стоянова 403
ІХ г   Валентина Касърова 404
ІХ д   Виолета Съева 405
ІХ е   Дияна Петрова 406

Р А З П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 на класните стаи за 27.03.2019 г. (сряда)

клас класен ръководител кабинет
Х а   Павлина Младенова 201
Х б   Нина Вълчева 202
Х в   Надежда Иванова 203
Х г   Яна Николова 204
Х д   Христина Триндафкова 205
Х е   Христина Панайотова 206
     
ХІ а   Жана Вълчева 308
ХІ б   Славейка Мазнева 312
ХІ в   Маргарита Йорданова 401
ХІ г   Дора Илиева 404
ХІ д   Виолета Кръстева 405
ХІ е   Цветелина Добрева 406