ПГИ "Д-р Иван Богоров"

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Уважаеми родители,

Каним Ви на родителска среща, която ще се проведе на:

  • 17.04.2018 г. (вторник) от 18:30 часа за  ХІІ клас;
  • 18.04.2018 г. (сряда) от 18:30 часа за VІІІ и ІХ клас;
  • 19.04.2018 г. (четвъртък) от 18:30 часа за Х и ХІ клас.

Р А З П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

на класните стаи за 17.04.2018 г. (вторник)

клас класен ръководител кабинет
ХІІ а    Силвия Йорданова 102
ХІІ б    Дияна Дянкова 103
ХІІ в    Ивайло Мусев 105
ХІІ г    Сийка Хачикян 104
ХІІ д   Деан Василев 106
ХІІ е   Юлияна Неделчева 208
ХІІ ж    Светлана Галактионова 107

 

Р А З П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 на класните стаи за 18.04.2018 г. (сряда)

клас класен ръководител кабинет
VІІІ а   Ванина Иванова 102
VІІІ б   Стойна Илиева 103
VІІІ в   Йорданка Стоянова 106
VІІІ г   Валентина Касърова 107
VІІІ д   Виолета Съева 105
VІІІ е   Дияна Петрова 104
     
ІХ а   Павлина Младенова 206
ІХ б   Нина Вълчева 204
ІХ в   Надежда Иванова 205
ІХ г   Яна Николова 203
ІХ д   Ивелина Иванова 208
ІХ е   Христина Панайотова 207

Р А З П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 на класните стаи за 19.04.2018 г. (сряда)

клас класен ръководител кабинет
Х а   Жана Вълчева 203
Х б   Славейка Мазнева 204
Х в   Маргарита Йорданова 205
Х г   Дора Илиева 207
Х д   Виолета Кръстева 208
Х е   Цветелина Добрева 206
     
ХІ а   Тончо Тончев 103
ХІ б   Богдана Радева 102
ХІ в   Дияна Димитрова 104
ХІ г   Пенка Русева 105
ХІ д   Друмка Жекова 106
ХІ е   Красимира Кафалийска 107
ХІ ж   Румянка Неделчева Физкултурен салон