ПГИ "Д-р Иван Богоров"

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Уважаеми родители,

Каним Ви на родителска среща, която ще се проведе на:

  • 29.11.2017 г. (сряда) от 18:30 часа за VІІІ, ІХ и Х клас, ХІ е и ХІІ д;
  • 30.11.2017 г. (четвъртък) от 18:30 часа за ХІ и ХІІ клас.

Р А З П Р Е Д Е Л Е Н И Е

на класните стаи за 29.11.2017 г.

клас Класен ръководител Кабинет
VІІІ а Елена Танкова 201
VІІІ б Стойна Илиева 202
VІІІ в Йорданка Стоянова 203
VІІІ г Валентина Касърова 303
VІІІ д Виолета Съева 304
VІІІ е Дияна Петрова 306
     
ІХ а Павлина Младенова 101
ІХ б Нина Вълчева 102
ІХ в Надежда Иванова 103
ІХ г Яна Николова 104
ІХ д Ивелина Иванова 105
ІХ е Христина Панайотова 106
     
Х а Жана Вълчева 402
Х б Славейка Мазнева 403
Х в Маргарита Йорданова 405
Х г Дора Илиева 406
Х д Виолета Кръстева 312
Х е Цветелина Добрева 308
     
ХІ е  Красимира Кафалийска 108
ХІІ д Деан Василев 208

Р А З П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 на класните стаи за 30.11.2017 г. 

клас Класен ръководител Кабинет
ХІ а Тончо Тончев 101
ХІ б Богдана Радева 102
ХІ в Дияна Димитрова 103
ХІ г Пенка Русева 104
ХІ д Друмка Жекова 105
ХІ ж Румянка Неделчева 407
     
ХІІ а Силвия Йорданова 403
ХІІ б Дияна Дянкова 406
ХІІ в Ивайло Мусев 312
ХІІ г Сийка Хачикян 311
ХІІ е Юлияна Неделчева 308
ХІІ ж Светлана Галактионова 401