ПГИ "Д-р Иван Богоров"

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Уважаеми родители,

Каним Ви на родителска среща, която ще се проведе на:

  • 27.09.2017 г. (сряда) от 18:30 часа за ІХ,  Х клас и ХІІ д клас ;
  • 28.09.2017 г. (четвъртък) от 18:30 часа за ХІ и ХІІ клас.

Р А З П Р Е Д Е Л Е Н И Е

на класните стаи за 27.09.2017 г.

клас Класен ръководител Кабинет
ІХ а ПАВЛИНА МЛАДЕНОВА 402
ІХ б НИНА ВЪЛЧЕВА 403
ІХ в НАДЕЖДА ИВАНОВА 404
ІХ г ЯНА НИКОЛОВА 405
ІХ д ИВЕЛИНА ИВАНОВА 406
     
Х а ЖАНА ВЪЛЧЕВА 304
Х б  СЛАВЕЙКА МАЗНЕВА 308
Х в МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА 408
Х г ДОРА ИЛИЕВА 201
Х д ВИОЛЕТА КРЪСТЕВА 202
Х е ЦВЕТЕЛИНА ДОБРЕВА 203
ХІІ д ДЕАН ВАСИЛЕВ 311

Р А З П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 на класните стаи за 28.09.2017 г. 

клас Класен ръководител Кабинет
ХІ а ТОНЧО ТОНЧЕВ 402
ХІ б БОГДАНА РАДЕВА 403
ХІ в ДИАНА ДИМИТРОВА 404
ХІ г ПЕНКА РУСЕВА 405
ХІ д ДРУМКА ЖЕКОВА 406
ХІ е КРАСИМИРА КАФАЛИЙСКА 408
ХІ ж РУМЯНКА НЕДЕЛЧЕВА 401
ХІІ а СИЛВИЯ ЙОРДАНОВА 311
ХІІ б ДИЯНА ДЯНКОВА 308
ХІІ в ИВАЙЛО МУСЕВ 202
ХІІ г СИЙКА ХАЧИКЯН 201
ХІІ е ЮЛИАНА  НЕДЕЛЧЕВА 203
ХІІ ж СВЕТЛАНА ГАЛАКТИОНОВА 205