ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Венелин Данаилов от ІХ д клас отново с награди

Венелин1    Венелин2

Венелин Данаилов от ІХ д клас получи поредно признание за таланта си на Х Национален музикален фестивал ФОЛКЛОРЕН ИЗГРЕВ – І награда и Х празник на фолклорното изкуство КАТО ЖИВА ВОДА – І място за индивидуален изпълнител – инструменталист. Благодарности на всеотдайния му художествен  ръководител Николай Докторов.

WP Google Maps Error

In order for your map to display, please make sure you insert your Google Maps JavaScript API key in the Maps->Settings->Advanced tab.