ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Урок за родители „Наркотиците и младите хора“

1

На 18.03.2014г. с учениците от 10д клас и техните родители се проведе тематична родителска среща: Урок за родители „Наркотиците и младите хора“. На мероприятието присъства Директорът на училището г-жа Янка Бакалова.

По време на срещата бяха представени:
• разработени от ученици презентации за наркотичните вещества и въздействието им върху човека;
• анкетни проучвания на училищния психолог за отношението на учениците към наркотиците;
• размисли на ученици от класа по този проблем.
На родителите бяха раздадени подготвени от учениците печатни материали по разглежданата тема.2
Учениците Гергана Боева и Филип Янев презентираха и портфолиото на 10д клас, създадено от група ученици, класния ръководител г-жа Я.Николова и училищния психолог г-жа Д.Маринова.
Г-жа Бакалова поздрави инициативата и изказа благодарност и на родителите за проявената отговорност.
В разговор с класния ръководител много от родителите изразиха удовлетворение и високо оцениха проведеното мероприятие.