ПГИ "Д-р Иван Богоров"

АДВОКАТИ В ЧАСА НА КЛАСА

По планираните дейности на комисията по Гражданско образование и възпитание за осъществяване на срещи с родители, водещи специалисти от изучаваните учебни дисциплини в училище на 22. 11. 2017 г. в часа на класа в 10 в гостува адвокат Върбанов, който е баща на Александър Върбанов от 12 а клас.

     Адвокат Върбанов разговаря с учениците като ги информира за същността на адвокатската професия, за правата и отговорностите им като граждани, с видовете правни документи.

     Учениците, кл. ръководител М. Йорданова и ръководството благодариха за отзивчивостта на адв. Върбанов за ползотворната среща.