ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Дни на отворените врати в рамките на Европейската седмица на професионалните умения

Във връзка с провеждането на Дни на отворените врати в рамките на Европейската седмица на професионалните умения  23-24.11 2017 ученици от  11г – първа група – Александрина, Боян, Деница, Десислава, Елена, Ели, Емре, Жасмина, Живко, Иван, Ирен,  посетиха МЕТРО под ръководството на г-жа Диана Велева.

            Групата бе посрещната от представители на МЕТРО – г-жа Виолета Иванова-отдел човешки ресурси, и г-н Тодор Стефанов – търговски управител. Г-н Стефанов разказа на учениците част от историята на фирмата, показа им важните места, откъдето се зареждат стоките, и коментира как се провеждат инвентаризациите по отдели. Интерес предизвика въпросът за логистиката на веригата. Учениците взеха активно участие в разговора. Задаваха въпроси относно работата на екипа, осъществяващ търговската дейност. Удовлетворението беше взаимно.