ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Интерпретирайки художествения текст на трагедията „Антигона“

Днес, 29 ноември 2017 година, ученици от 8 клас, изучаващи факултативно Български език и литература, се подготвят за публично изказване на тема: „Власт и морал“. Интерпретирайки художествения текст на трагедията „Антигона“, те разсъждават върху нормите и ценностите, регулиращи човешките отношения в античната и съвременната общност .

 

Преподавател: Йорданка Стоянова