ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Награди от конкурса “Мария Склодовска Кюри – 150 години от рождението й”

Наградени учители от Професионална гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров” – Варна

 

Наградени ученици от Професионална гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров” – Варна