ПГИ "Д-р Иван Богоров"

В ПГИ “Д-р Иван Богоров” стартира нов проект

Проектът Иновативни, успешни, здрави – обучение, фокусирано върху уменията на 21 век” има за цел да интегрира  дисциплините английски език –международния език, на който ние желаем нашите ученици да общуват с лекота и удоволствие, бизнес – в съответствие с профила на нашата гимназия, информационни технологии – защото това е бъдещето, екологично образование –за по-здрави учители и ученици, стремящи се към по-високо качество на живот .

За реализиране целите на проекта са необходими осем участници с профили, които съчетават в различна степен аспектите английски език, бизнес, информационни технологии, екологично образование. Успешният проектен екип съдържа преподаватели по английски език, които желаят да подобрят уменията си за работа с информационните технологии; преподаватели по бизнес дисциплини, информационни технологии, биология и здравно образование, които използват английски език в работата си; педагогически специалисти с ясна визия за проектните дейности и за своето място в тях.

Финансовата подкрепа, която ще бъде отпусната е в размер на 31 440 евро.

За повече информация ТУК и ТУК