ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Тържествено изпращане на Випуск`2018