ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Активация на служебни акаунти в G Suite

Какво е G Suite?

maxresdefault-1

ВАЖНО! При първоначално стартиране на акаунта  ако ЕГН -то ви започва с “0”(нула), не я пишете! 

Над 3 милиона бизнеса по цял свят са платени абонати на платформата за продуктивност G Suite на Google! За нашето училище тази услуга е безплатна.

Платформата е достъпна от всяко едно устройство и е интегрирана в Google Cloud Platform.

G Suite включва услугите Gmail, Docs, Drive, Calendar, Hangouts, Maps for Work, Search for Work, Sheets и Slides и други.

От новата учебна 2017/2018 година в ПГИ „Д-р Иван Богоров“, всички учители и ученици имат генерирани служебни акаунти.

Акаунтите са задължителни за ползване. Цялата кореспонденция между училищното ръководство, учителите, учениците и родителите ще се извършва чрез G Suite платформата.

За активиране на ученическите акаунти може да ползвате следната инструкция или да изгледате филмчето след нея:

ВАЖНО! При първоначално стартиране на акаунта  ако ЕГН -то ви започва с “0”(нула), не я пишете! 

Instrukcia-akaunti-za-uchenici

За повече информация относно възможностите на G Suite платформата, може да изгледате обучаващите видеа на youtube канала – Библиотека ПГИ