ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация – септемврийска сесия

Практика

07.09.2018 г.          Начало – 9:00 часа

Теория

11.09.2018 г.          Начало – 8:00 часа

 

Учениците, които са подали заявление да се явят в училище /в сградата на ОУ Стоян Михайловски“ – Кайсиева градина/ в 7:30 часа  за изпита по теория и 8:30 часа за изпита по практика.