ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Откриване на учебната 2018/2019 година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,
УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ:

  • ОТКРИВАНЕТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В 11.00 ЧАСА НА 17.09.2018г. В ДВОРА НА ОУ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“. ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ В ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО В 10.45 ЧАСА;
  • УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ НА 18, 19 и 20.09.2018г. ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ОУ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“.

ПЪРВА СМЯНА ЩЕ БЪДАТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ VIII, XII и XI а,б,в КЛАСОВЕ. НАЧАЛО НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 7.30 ЧАСА;

ВТОРА СМЯНА ЩЕ БЪДАТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ IX, X и XI г,д,е КЛАСОВЕ. НАЧАЛО НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 13.30 ЧАСА;

  • УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ОТ 25.09.2018г. ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В СГРАДАТА НА ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“, КВ. МЛАДОСТ – 2. ПРОГРАМАТА И СМЕНИТЕ ЩЕ БЪДАТ ДОБАВЕНИ ПО-КЪСНО.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО