ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Седмично разписание

Седмично разписание за първи срок на учебната 2018/2019 година на професионална гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров” – гр.Варна

СМЕНИТЕ ОТ ТОВА РАЗПИСАНИЕ СА ВАЛИДНИ СЛЕД 25 СЕПТЕМВРИ ЗА СГРАДАТА НА ПГИ “Д-Р ИВАН БОГОРОВ”

 

Download (XLSX, 26KB)

Споделено в Google диск