ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Erasmus Days 2018

На 12 октомври 2018 г. Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ – гр. Варна се включи в инициативата „Erasmus Days“ на ЕК като организира фото и видео изложба във фоайето на трети етаж на гимназията. Ученици, участници в мобилности по проекти на програма „Еразъм+“, споделиха своя опит и впечатления със съучениците си за проведени практики в Лондон, Великобритания. Представени бяха най-успешно завършили проекти.

Целта на събитието е популяризиране ползите от образователните мобилности, въздействието на проектните резултати и значението на Програма „Еразъм+“ през погледа на нейните ползватели.