ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Седмица на предприемачеството

Учениците от гимназията отбелязаха седмицата на предприемачеството с две инициативи:

 „На една ръка разстояние“ – под този надслов 12.11.2018 г. се проведе открит урок в 11 д клас, професия „Организатор Интернет приложения“, специалност „Електронна търговия“.

            Учениците предварително бяха разделени на 5 отбора по 4-ма ученици: „Гердана“, „Мусала“, „Wool place Bulgaria“, „Нашенско“ и „Росна китка“.

Първата задача, с която се справиха,  е да посочат и обяснят лидерските качества на един предприемач. Всеки ученик попълни и анкета за самооценка на личните си качества.

            Урокът продължи с изготвяне на интернет страница  на българските занаяти и обичаи. В помощ  гимназистите използваха сайт с упътване за изпълнение на всяка от поставените задачите. https://svetulia-gala.000webhostapp.com

Иновативността и творчеството, което демострираха включително и при презентирането на изготвените интернет-страници, показаха колко е важна връзката теория-практика в часове и как свободата и екипната работа дават добри резултати.