ПГИ "Д-р Иван Богоров"

РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА 30.11.2018 Г.

Във връзка с опазване живота и здравето на децата и учениците и променящите се метеорологични условия при очакваното рязко понижаване на температурите, учебните занятия за 30.11.2018 г. са с променен график.

За І смяна (12 клас)

 1. 8:00 – 8:35
 2. 8:45 – 9:20
 3. 9:30 – 10:05
 4. 10:25 – 11:00
 5. 11:10 – 11:45
 6. 11:55 – 12:30
 7. 12:35 – 13:10

За ІІ смяна

 1. 13:30 – 13:55
 2. 14:05 – 14:30
 3. 14:40 – 15:05
 4. 15:25 – 15:50
 5. 16:00 – 16:25
 6. 16:35 – 17:00
 7. 17:05 – 17:30