ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ПГИ “Д-р Иван Богоров” получи награда за цялостно качествено изпълнение на проект по програма Еразъм+

На 6.12.2018 г., във  Военен клуб – София, на Валоризационна конференция по Програма “Еразъм+” г-н Георги Георгиев – заместник министър на външните работи връчи сертификат за качество на Професионална гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров” за цялостно изпълнение на проект “Практически умения и опит в реална работна среда – предизвикателство за международно сътрудничество” по програма “Еразъм +”.

Участници и гости бяха г-н Петър Николов – Заместник министър на образованието и науката, г-н Петьо Кънев – Изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси и 40 организации, отличени със сертификат за качество по Програма “Еразъм+”.

Училището е реализирало успешно 6 проекта, с които е предоставило възможност на 90 ученици да проведат двуседмични учебни практики на реални работни места в гр. Лондон, Великобритания и в Италия.

Благодарност към училищния екип за работа по европейски проекти с ръководител г-жа Д. Димитрова!

Пожелавам Ви още много успешно реализирани проекти.