ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ГРАФИК НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА БОРСА 2019

https://www.riotargovishte.com/bg/news-more/grafik-na-kandidatstudentska-borsa-2019/

21 -22 февруари – гр. София – Дом на културата“Средец“ – бивш „Лиляна Димитрова“, ул.”Кракра” 2А

21.02 – от 11.00 до 17.00ч.;
22.02 – от 10.00 до 14.00 ч.
25 -26 февруари – гр. Пловдив – ТУ, Филиал Пловдив, ул. „Цанко Дюстабанов” 25
25.02 – от 12.00 до 17.00 ч.;
26.02 – от 09.00 до 14.00 ч.
05-06 март – гр. Монтана – Общински Младежки дом
05.03 – от 12.00 до 17.00 ч.;
06.03       – от 09.00 до 14.00 ч.
07 -08 март – гр. В. Търново-Изложбени Зали „Рафаел Михайлов”
07.03 – от 12.00 до 17.00 ч.;
08.03       – от 09.00 до  14.00 ч.
11- 12 март- гр. Добрич – Общински Младежки център
11.03 – от 12.00 до 17.00 ч.;
12.03       – от 09.00 до 14.00 ч.
13- 14 март – гр. Варна – Юнашки салон
13.03 – от 12.00 до 17.00 ч.;
14.03       – от 09.00 до 14.00 ч.
15-16 март – гр. Бургас – Общински Младежки дом
15.03 – от 12.00 до 17.00 ч.;
16.03       – от 09.00 до 14.00 ч.
18-19 март – гр. Хасково – Читалище „Заря”
18.03 – от 12.00 до 17.00 ч.
19.03       – от 09.00 до 14.00 ч.
20- 21 март – гр. Стара Загора хотел „Верея”
20.03 – от 12.00 до 17.00 ч.
21.03 – от 09.00 до 14.00 ч.
 
КОНТАКТИ
КАНДИДАТСТУДЕНТСКА БОРСА 
www.kandidatstudent.net