ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Свети-Валентинско селфи

Приключи конкурса за най-сладко свети-валентинско селфи.

Победител с 1125 точки е селфи номр 1

Второ място за селфи номер 5 с 890 точки

Утешителни награди за слефита 2,4 и 3 с 775,691 и 657 точки.

Моля участниците да намерят г-жа Корнелия Иванова в “Заместник дирекция по административна дейност” или г-н Мариян Филипов за получаване на наградите.