ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Седмица на парите

На 28 март 2019 г. се проведе открит урок в партньорство с Уникредит Булбанк АД. Презентацията „Дигитални измами“ бе представена от Даниела Попниколова, директор на клон „Владислав Варненчик“. Темата предизвика изключителен интерес у учениците от 11 а клас, зададени бяха много въпроси свързани с рисковете на дигиталното банкиране, както и на дигиталната комуникация  и начините да се предпазят от тях. Получиха и съвети как да пазаруват успешно и сигурно онлайн, как да използват електронните устройства, като телефони, компютри, Интернет услуги и социалните мрежи.