ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Първо място за ПГИ

На 11 и 12.04.2019 г. се състоя заключителният етап от Националното състезание за икономисти на английски език, организирано от ПГИ “Иван Илиев“ гр. Благоевград и Американският университет в България.

  

Състезанието има уникален формат, чрез който се проверява комплекс от многостранни и многопрофилни знания и умения на учениците от професионални гимназии с икономически специалности от цяла България, поради което е широкомащабно и национално по обхват.

Националното състезание се провежда на работен английски език, което го прави уникално.

Никое друго състезание за икономисти не обединява езикови и професионални компетенции.

Чрез трите етапа на състезанието се осъществява наистина качествен подбор на най-знаещите и можещи ученици от 11 и 12 клас, които заслужават не само нашето искрено уважение, но и възможността да се възползват от резултата на своите усилия и постижения като трамплин за бъдещото им образователно и кариерно развитие. Това доказва полезността и целесъобразността на състезанието, неговия уникален характер и формат, както и безусловен престиж.

ПГИ „Д-р Иван Богоров“ има традиции за участие в това състезание. Нашите ученици участваха за трета година, отново печелейки отборно първо място.

Ежегодно броят на участниците в първи етап от нашата гимназия се запазва около 16 ученици от 11 и 12 клас, а за втори етап отново бяха класирани трима.

В трети етап на състезанието – представяне и защита на разработените бизнес идеи, участваха Александър Димитров и Георги Минчев от 12д клас, които отново доказаха висотата на своята езикова и професионална подготовка, получена в процеса на цялостното им обучение в ПГИ “Д-р Иван Богоров“.                 

Темата, разработена от отбора на Георги Минчев, бе: „Отглеждане на охлюви в района на гр. Гоце Делчев“. Първото място бе спечелено заради уникалния подход, заложен в основния бизнес план, мотивираната и доказана финансова обезпеченост и възвръщаемост на бизнеса – и всичко това – предадено чрез изключително високо професионално ниво на бизнес английски, както и на отличните презентационни умения на членовете на отбора.

За нас е чест и гордост да отбележим поредния успех на ПГИ „Д-р Иван Богоров“ на този вече национален форум – Националното състезание за икономисти на английски език, организирано и проведено от ПГИ “Иван Илиев“ гр. Благоевград и Американският университет в България.

Пожелаваме на всички бъдещи участници от нашата гимназия същия успех и през идната учебна година!