ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Спечелени два проекта по програма Еразъм+

Професионална гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров” с още два одобрени проекта по Програма „Еразъм +“:

  • КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“. Проект 2019-1-BG01-KA102-061493 – “Образование и практики в съвременна бизнес среда за придобиване на ключовите умения и компетенции на 21 век”.

Финансовата подкрепа, която ще бъде отпусната е в размер на 83 220 евро.

Партньор по проекта – ADC College, Лондон, Великобритания и Дъблин, Ирландия.

Общо 30 ученици от 10 и 11 клас ще проведат 14 дневна практика на реални работни места в Лондон, Великобритания и в Дъблин, Ирландия.

Предстои  процедурайд за подбор на ученици.

  • КД1 – „Мобилност за персонала с трети страни“. Проект 2019-1-BG-KA101-062204 “Ние сме промяната! Иновативни, креативни, уверени….” .

10 учители ще бъдат обучени в три европейски държави – Англия, Испания и Финландия. Финансовата подкрепа, която ще бъде отпусната е в размер на 34 210 евро.

Започва процедурата по подбор и подготовка на участниците в проекта.