ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ДЪРЖАВНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ

31 май 2019 г.изпит по практика, 12 ж клас, каб.311, 13.30 ч.

Учениците да заемат работните си места до 13.15 ч.

 

03 юни 2019 г. – изпит по практика, 13.30 ч.

12 а клас – каб. 403

12 в клас – каб. 404

12 г клас – каб. 405

 

04 юни 2019 г.изпит по практика, 13.30 ч.

12 б клас – каб. 403

12 д клас – каб. 401

12 е клас – каб. 404

 

06 юни 2019 г.изпит по теория, 8.00 ч

Учениците да заемат местата си в съответните кабинети не по-късно от 7.45 ч.