ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Класиране след 3 етап

Класиране
на учениците за прием в VІІІ клас, които са кандидатствали след 3 етап
специалонст: Електронна търговия – РИЧЕ АЕ
Вх. № Бал Място
АД6-1256/05.08.2019 409 1
АД6-1262/08.08.2019 405.5 2
АД6-1258/05.08.2019 269 3
АД6-1250/02.08.2019 264.5 4