ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Родителска среща за ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас

Уважаеми родители,

на 25 септември 2019 г. (сряда) от 18:00 часа ще се проведе родителска среща за ІХ и Х клас, а на

26 септември 2019 г. (четвъртък) от 18:00 часа за ХІ и ХІІ клас.