ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

Уважаеми родители и ученици,

С цел улесняване на комуникацията между членовете на училищната общност от учебна 2019/2020 година в ПГИ „Д-р Иван Богоров“ се въвежда изцяло Електронен дневник. Платформата, с която работи училището, е Школо с адрес: www.shkolo.bg.

За повече информация натиснете ТУК