ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Oткрит урок по английски език

На 07.11.2019г. в  ПГИ „Д-р Иван Богоров” бе проведен открит урок по английски език – преподавател Ивелина Чучаркова. Една от основните цели на урока бе представяне на съвременни технологии с обучителна цел – демонстриране на наученото от структуриран образователен курс “Технологиите в класната стая”, проведен през м. август 2019 г. в Оксфорд, Обединеното кралство. Курсът е съфинансиран  по Проект 2019-1-BG01-KA101-062204 „Ние сме промяната! Иновативни, креативни, уверени чрез ефективна комуникация, съвременни учения и технологии“, „Програма Ерaзъм +“, КД1 – „Образователна мобилност за граждани“. Темата на урока бе „Мисия Лондон”. В рамките на два учебни часа бяха използвани видео материали  с опознавателна и образователна цел; слушане с разбиране от обучителен сайт на ВВС; възможностите на сайта www.Wizer.me  за бърза проверка и оценка на он-лайн тестове; изготвени от самите учениците видео файлове, представящи културни и исторически лондонски забележителности;  oбразователна игра-състезание (GooseChase app.).

     Урокът се проведе съвместно с ученици от 11 и 12 клас, участници в първа мобилност (17.11.2019-30.11.2019) по проект 2019-1-BG01-KA102-061493  – “Образование и практики в съвременна бизнес среда за придобиване на ключовите умения и компетенции на 21 век”, Програма „Еразъм +“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“- двуседмични професионални практики в Лондон, Обенинето кралство.

Lesson Plan