ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Международен ден на толерантността

На 15.11.2019г. беше отбелязан Международният ден на толерантността.

С резолюция 51/95 от 12.12 1996 г. Общото събрание на ООН обявява 16.11 международен ден на толерантността като следствие от приетата от ЮНЕСКО- Декларация за принципите на толерантността.Учениците на ПГИ отбелязаха деня с песни,презентации,  раздаване на ръчно изработени флаери с позитивни пожелания и  табло с послание ,,Много ли струва това да протегнеш на някой ръка“.

Организатори на  събитието: МО,,Гражданско образование“ и ученически съвет.

Download (PPTX, 1.06MB)