ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Спечелена стипендия на фондация „Буров“

Стипендията е присъдена е на Димитър Недялков Димитров от 12 а клас, специалност „Банково дело“ за отличен успех през всичките години на обучение, участие в извънкласни форми на професионална подготовка, получени награди и отличия на национални конкурси, участие в стажове по изучаваната специалност и в проекти.

Стипендията е в размер на 1000 лв. и ще се изплаща за десет учебни месеца.

Документ (8)