ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Моята кариера – Успешно начало

На 16 декември 2019 се проведе трета среща от програмата за кариерно ориентиране „Моята кариера. Успешно начало“, която стартира в началото на тази учебна година в ПГИ „Д-р Иван Богоров“.

Представители на ирландската компания Taxback Group проведоха симулация на интервю за работа с единадесетокласници от гимназията във връзка с пет ключови позиции в компанията: ИТ Специалист, Офис Мениджър, Главен счетодводител,  Началник „Човешки ресурси“ и Началник отдел „Маркетинг“. Кристина Илиева, специалист „Маркетинг и комуникации“ и Милица Даскалова, специалист „Подбор на персонал“, заедно с още двама ученици от ХI г клас, влязоха в ролята на работодател и в рамките на два учебни часа интервюираха и оцениха учениците кандидатствали за съответните позиции.

На младежите бяха зададени някои от най-често срещаните въпроси за интервю за работа. Оценка за представянето им направиха, както представителите на ирландската компания, така техният предподавател по „Бизнес комуникации“ – Красимира Кафалйска, в екип заедно с останалите им съученици.

Най-добре представилите се кандидати се отличиха с увереност, познаване на спецификите на работните позиции и отлично изготвени мотивационни писма, които учениците бяха подготвили на по-ранен етап в часовете по „Бизнес комуникации“.